oferta

FIRMA SOLID-BHP

FIRMA SOLID-BHP oferuje Państwu kompleksową obsługę BHP i PPOŻ na zasadach OUTSOURCINGU zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy: Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Ponad to, jako producent urządzeń do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oferujemy aparaturę kontrolno-pomiarową do badania hydrantów wraz z oprogramowaniem komputerowym.