Szkolenia okresowe BHP na ternie Limanowej, Usługi BHP na terenie Mszany Dolnej. Obsługa BHP. Świadczymy usługi BHP na terenie Mszany Dolnej i Limanowej.

W ramach kompleksowej obsługi firmy w zakresie BHP oferujemy Państwu


 • Okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz wnioskami pozwalającymi usunąć te zagrożenia
 • Regularne sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • Tworzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Tworzenie instrukcji BHP – wielostanowiskowych i ogólnych
 • Doradztwo w zakresie aktualnych przepisów oraz zasad BHP
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących BHP tj. choroby zawodowe, wypadki przy pracy, wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochronny zbiorowej i indywidualnej,
 • Reprezentowanie zleceniodawcy przed PIP i ZUS
 • Udział w opracowaniu planów i modernizacji zakładu pracy zapewniających poprawę stanu BHP
 • Pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Katalog stron internetowych

Szkolenia okresowe BHP na ternie Limanowej, Usługi BHP na terenie Mszany Dolnej. Obsługa BHP. Świadczymy usługi BHP na terenie Mszany Dolnej i Limanowej.