Szkolenia okresowe BHP na ternie Limanowej, Usługi BHP na terenie Mszany Dolnej. Obsługa BHP. Świadczymy usługi BHP na terenie Mszany Dolnej i Limanowej.

W ramach kompleksowej obsługi firmy w zakresie BHP oferujemy Państwu


 • Okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz wnioskami pozwalającymi usunąć te zagrożenia
 • Regularne sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • Tworzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Tworzenie instrukcji BHP – wielostanowiskowych i ogólnych
 • Doradztwo w zakresie aktualnych przepisów oraz zasad BHP
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących BHP tj. choroby zawodowe, wypadki przy pracy, wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochronny zbiorowej i indywidualnej,
 • Reprezentowanie zleceniodawcy przed PIP i ZUS
 • Udział w opracowaniu planów i modernizacji zakładu pracy zapewniających poprawę stanu BHP
 • Pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Szkolenia okresowe BHP na ternie Limanowej, Usługi BHP na terenie Mszany Dolnej. Obsługa BHP. Świadczymy usługi BHP na terenie Mszany Dolnej i Limanowej.