Kontrole, przeglądy instalacji i urządzeń gazowych

Nasza firma wykonuje też przeglądy i pomiary szczelności instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych, lokalach użytkowych i obiektach firm produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Mszany Dolnej, Limanowa, Gminy Niedźwiedź i Gminy Mszana Dolna.

Kontrole, przeglądy instalacji i urządzeń gazowych obejmują:

  • sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających.
  • sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania rurociągów gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane).
  • sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych.
  • sprawdzenie prawidłowości podłączeń wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.
  • sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.
  •  kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe).
  • kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach.
  • kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających.
  • kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy.
  • kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych

Z każdego przeglądu instalacji gazowej sporządzamy protokół (Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane DzU nr 89, poz. 414 z późn. zmianami).