Urządzenia i zestaw do badania wydajności hydrantów, Sprzęt do badania wydajności hydrantów, tester wydajności hydrantów. Hydro-tester hydrantów. Urządzenia do badania hydrantów, zestaw do badania hydrantów sprzęt do badania i wydajności hydrantów hydro-tester wydajności hydrantów tester hydrantów. Zestaw do badania hydrantów
Urządzenia i urządzenie do badania hydrantów, zestaw do badania hydrantów

SOLID-BHP z potencjałem produkcyjnym pozwalającym na wytwarzanie do 500 urządzeń dziennie , jest jednym z wiodących producentów urządzeń do badania hydrantów w Europie. W swojej ofercie posiadamy analogowe urządzenia do badania hydrantów, analogowe zestawy do badania hydrantów oraz cyfrowe urządzenia do badania hydrantów typu FLOW TEST FT. Nasze urządzenia do badania hydrantów jako jedyne w Polsce i Europie posiadają wszelkie niezbędne atesty, opinie
i ekspertyzy wydane przez Laboratorium Telemetrii Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie, Centralnego Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego, Laboratorium instytutu inżynierii cieplnej i procesowej wydziału mechanicznego Politechniki Krakowskiej i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Dodatkowo nasze urządzenia do badania hydrantów są zgodne z rekomendacją CNBOP-PIB.

Zestaw do badania hydrantów, Urządzenie do badania hydrantów, Urządzenia i zestawy do badania hydrantów.


NASZE PRODUKTY


Profesjonalne i atestowane urządzenia do badania hydrantów. Profesjonalne i atestowane zestawy do badania hydrantów. Certyfikowany zestaw do badania hydrantów. Atestowane urządzenie do badania hydrantów.

Urządzenia i zestawy do badania wydajności hydrantów, Sprzęt do badania wydajności hydrantów, tester wydajności hydrantów. Hydro-tester hydrantów. Zestawy do badania hydrantów. Zestaw do badania hydrantów.