usługi ppoż

W zakresie usług przeciwpożarowych oferujemy Państwu


 • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji P.POŻ

 • Konserwację i przeglądy gaśnic i hydrantów

 • Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów

 • Doradztwo i stały nadzór w zakresie p.poż

 • Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 • Kontrole stanu bezpieczeństwa P.POŻ

 • Szkolenia pracowników w zakresie ochrony p.poż

 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

 • Przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

 • Doradztwo w zakresie p.poż

 • Opracowywanie planów ewakuacyjnych

 • Inne zadania wynikające z aktów prawnych