Profesjonalna elektronika i urządzenia oraz zestawy do badania wydajności hydrantów – certyfikaty PZH, Główny Urząd Miar, Politechniki Krakowskiej i Urzędu Dozoru Technicznego.