W zakresie usług przeciwpożarowych oferujemy Państwu


 • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji P.POŻ
 • Konserwację i przeglądy gaśnic i hydrantów
 • Pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów
 • Doradztwo i stały nadzór w zakresie p.poż
 • Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Kontrole stanu bezpieczeństwa P.POŻ
 • Szkolenia pracowników w zakresie ochrony p.poż
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych
 • Przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Doradztwo w zakresie p.poż
 • Opracowywanie planów ewakuacyjnych
 • Inne zadania wynikające z aktów prawnych