Nasze produkty są zgodne z rekomendacją CNBOP-PIB, co potwierdzają opinie techniczne i świadectwa ekspertyzy wydane przez niezależne instytucje wzorcujące tj. Laboratorium Telemetrii i Przepływu Okręgowego Urzędu miar w Krakowie i Laboratorium Katery Inżynierii Cieplnej i Procesowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz . Szereg badań wykonanych przez niezależne instytucje wzorcujące pozwoliło nam produkować urządzenia najwyższej jakości z zachowaniem spójności pomiarowej dla naszych produktów. Dodatkowo celem zachowania bezpieczeństwa przy kontakcie z wodą wodociągową urządzeń do badania hydrantów, nasze produkty uzyskały pozytywny ATEST PZH NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO.

Nasze urządzenia do badania hydrantów to profesjonalny produkt posiadający atesty Głównego Urzędu Miar, PZH, Centralnego laboratorium UDT oraz Politechniki Krakowskiej. Jako profesjonalny i odpowiedzialny Producent, każdy nasz produkt przed wpuszczeniem do obrotu poddajemy próbą i testom oraz badamy też pod kontem jakościowym oraz spełnieniem deklarowanych parametrów. Tylko zestawy do badania hydrantów firmy SOLID-BHP posiadają atesty i certyfikaty. Zależy nam na tym by zestaw do badania hydrantów jaki zakupicie dawał wyniki rzetelne i miarodajne oraz był całkowicie bezpieczny.