Nasze produkty są zgodne z rekomendacją CNBOP-PIB, co potwierdzają opinie techniczne i świadectwa ekspertyzy wydane przez niezależne instytucje wzorcujące tj. Laboratorium Telemetrii i Przepływu Okręgowego Urzędu miar w Krakowie i Laboratorium Katery Inżynierii Cieplnej i Procesowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz . Szereg badań wykonanych przez niezależne instytucje wzorcujące pozwoliło nam produkować urządzenia najwyższej jakości z zachowaniem spójności pomiarowej dla naszych produktów. Dodatkowo celem zachowania bezpieczeństwa przy kontakcie z wodą wodociągową urządzeń do badania hydrantów, nasze produkty uzyskały pozytywny ATEST PZH NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO.