Laboratorium przepływów świadczy usługi wyznaczania współczynnika K oraz wykonuje pomiary przepływu zwężek pomiarowych.

Laboratorium pomiarowe firmy SOLID-BHP świadczy usługi pomiaru natężenia przepływu dla dysz oraz innych układów wraz z wyznaczeniem współczynnika przepływu K. Pomiary natężenia przepływu prowadzimy w zakresie ciśnień 0-6 bar. Laboratorium pomiarowe firmy SOLID-BHP spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Nasze laboratorium wyposażone jest w stanowisko pomiarowe do badania natężenia przepływu Q zgodnym z normami PN-EN 671-1, 671-2, 671-3.
Badania natężenia przepływu Q oraz wyznaczenie współczynnika przepływu K wykonujemy zgodnie z normami PN-EN 671-1, 671-2, 671-3.

 


Dzięki precyzyjnej i zaawansowanej aparaturze pomiarowej oraz wyspecjalizowanej naszej kadrze laboratoryjnej  gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług oraz precyzję i dokładność wyniku.

Jako producent aparatury kontrolno-pomiarowej do badania wydajności i ciśnienia hydrantów dajemy Państwu dodatkowo możliwość naprawy, serwisu i kalibracji urządzeń naszych i innych producentów w celu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności i sprawności.

Pomiary wykonujemy stosując wysokiej dokładności przepływomierze elektromagnetyczne.

Producent urządzeń do badania hydrantów

Zakres świadczonych usług:

  • Świadczenie najwyższej jakości usług zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
  • Wzorcowanie i kalibracja urządzeń do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów – wszystkich producentów.
  • Pomiary natężenia przepływu dla dysz czy zwężek wraz z wyznaczeniem współczynnika przepływu K.
  • Naprawa i serwis urządzeń do badania wydajności i ciśnienia hydrantów.
  • Przeglądy okresowe urządzeń do badania wydajności i ciśnienia hydrantów.
  • Wzorcowanie i kalibracja manometrów.

Świadectwo wzorcowania GUM

 

 

Laboratorium przepływów świadczy usługi wyznaczania współczynnika K oraz wykonuje pomiary przepływu zwężek pomiarowych.