Hydranty zewnętrzne są bardzo ważnym elementem walki z rozprzestrzeniającym się pożarem, przede wszystkim dostarczają wodę wozom strażackim podczas akcji gaśniczej. Hydranty zewnętrzne możemy podzielić na podziemne jaki nadziemne. Szybsze w eksploatacji są hydranty nadziemne.

Zgodnie z:

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§10. pkt. 8

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 — 5 dm3/s.

Wydajność i ciśnienie hydrantów zewnętrznych wykonujemy profesjonalnymi urządzeniami do badania hydrantów produkcji SOLID-BHP. Do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych możemy użyć następujące urządzenia do badania hydrantów:

Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-flow HF-01

Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-flow HF-01 DIGITAL

– Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-flow HF-01 DIGITAL SAVE SD

– Zestaw urządzenie do serwisu hydrantów zewnętrznych HF-01 bluetooth

– Zestaw do badania i inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych TR

Zestaw do badania i inwentaryzacji hydrantów zewnętrznych blue


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *