Urządzenia, testery do badania wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych, testerach do badania wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych.

Urządzenia do badania wydajności i ciśnienia hydrantów możemy podzielić na:

Jest to sprzęt do badania hydrantów pozwalający zbadać wydajność i ciśnienie hydrantu przy zastosowaniu oczywiście o wzorcowanych dysz pomiarowych i odpowiedni korpus pomiarowy oraz manometr.

Zarówno dysza pomiarowa jak i korpus pomiarowy stosowanych urządzeń muszą być odpowiednio wykonane z zastosowaniem standardów ISO.

Tutaj warto polecić takie urządzenia do badania wydajności hydrantów jak:

Są to urządzenia firmy SOLID-BHP. Jest to produkcja Polska. Urządzenia są wysokiej jakości.

HYDRO TEST hydrantu, urządzenie do serwisu hydrantów