Hydranty pożarowe zgodnie z definicją to urządzenia przeciwpożarowe służące do gaszenia przede wszystkim pożaru. Hydranty jakie możemy spotkać podczas wykonywania przeglądów dzielimy na hydranty wewnętrzne jak i  zewnętrzne. Oba te rodzaje hydrantów podlegają okresowym przeglądom. Przeglądy hydrantów należy wykonać raz w roku.

Pomiary wydajności, przeglądy i konserwacje hydrantów wykonujemy profesjonalnymi urządzeniami do badania wydajności hydrantów. Są to wysokiej klasy testery i urządzenia do badania wydajności hydrantów zbudowane z wzorcowanej dyszy pomiarowej i korpusu pomiarowego.

Ciśnienie hydrantów pożarowych nie może być mniejsze niż 2 bary (0,2 MPa), natomiast wydajność musi być zgodna z rozporządzeniem.

Poniżej prezentuje przykładowe zestawy urządzeń do badania wydajności hydrantów.

 

Hydro-test hydrantów, Tester wydajności hydrantów

Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznychZestaw do badania wydajności hydrantów


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *