Usługi BHP

W ramach kompleksowej obsługi firmy w zakresie BHP oferujemy Państwu


 • Okresowe i wstępne szkolenia BHP

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp

 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz wnioskami pozwalającymi usunąć te zagrożenia

 • Regularne sporządzanie okresowych analiz stanu BHP

 • Tworzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 • Tworzenie instrukcji BHP – wielostanowiskowych i ogólnych

 • Doradztwo w zakresie aktualnych przepisów oraz zasad BHP

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków

 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Prowadzenie rejestrów dotyczących BHP tj. choroby zawodowe, wypadki przy pracy, wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochronny zbiorowej i indywidualnej,

 • Reprezentowanie zleceniodawcy przed PIP i ZUS

 • Udział w opracowaniu planów i modernizacji zakładu pracy zapewniających poprawę stanu BHP

 • Pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej