Urządzenie hydro-check HC-02 do badania wydajności hydrantów to urządzenie wykonane z stopu metali i elementów odpornych na korozje i dzianie wody. Prezentowany sprzęt do testowania wydajności hydrantów jest zgodny z normami PN-EN671 oraz pozwala wykonać pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wartość współczynnika K dyszy pomiarowej jest wyznaczona i obliczona laboratoryjne dla danej konfiguracji urządzenia hydro-check HC-01, co pozwala uzyskać wyniki wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego o wysokiej dokładności.


Parametr K dyszy pomiarowej posiada udokumentowaną wartość w postaci dokumentacji wydanej przez wydanej przez LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII CIEPLNEJ I PROCESOWEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.

Stosowane dysze pomiarowe i korpusy produkowane są w naszych odlewniach z zachowaniem staranności i wysokiej dokładności wymiarów i kształtów. Dysze i korpusy pomiarowe produkowane przez naszą firmę wytwarzane są zgodnie z normą ISO 2768-1 oraz w klasie tolerancji m.

Jesteśmy wiodącym producentem Urządzeń do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Urządzenia do badania wydajności hydrantów są naszym autorskim rozwiązaniem i posiadają deklaracje producenta natomiast parametr K dyszy pomiarowej posiada udokumentowaną wartość w postaci dokumentacji wydanej przez LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII CIEPLNEJ I PROCESOWEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *