Prístroj je určený na meranie tlaku a účinnosti vnútorných hydrantov DN19, DN25, DN33 ako aj DN52 a ZH 52. Prístroj je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vlhkosti a vode. Súprava na testovanie hydrantov Hydro-check HC-01 je zariadenie, ktoré umožňuje presne a presne testovať tlak a účinnosť vnútorných hydrantov.

Naše zariadenie je ideálne na kontrolu výkonu pri periodických prehliadkach hydrantov alebo pri preberacích skúškach výkonu vnútorných hydrantov v objektoch odovzdaných do užívania.

Prístroj je vybavený kvalitnými meracími tryskami s testovaným a laboratórne stanoveným K koeficientom a glycerínovým manometrom triedy 1,6, vďaka čomu je meranie účinnosti a tlaku v testovanom vnútornom hydrante presné a presné.

Hodnota súčiniteľa K meracej hubica je stanovená a vypočítaná v laboratóriu pre danú konfiguráciu hydro-check zariadenia HC-01, čo umožňuje získať vysoko presné výsledky výkonu a tlaku vnútorného hydrantu.

Parameter K meracej hubica má zdokumentovanú hodnotu vo forme dokumentácie vydanej LABORATÓRIOM TEPELNEJ A TECHNICKÉHO INŠTITÚTU STROJNEJ FAKULTY VYSOKEJ UČITEĽNEJ TECHNIKY KRAKOV.

Použité meracie hubica sú vyrábané v našich zlievarniach s vysokou presnosťou rozmerov a tvarov. Meracie trysky vyrábané našou spoločnosťou sú vyrábané v súlade s normou ISO 2768-1 a v triede presnosti m.

Prístroj HC-01 umožňuje meranie účinnosti a tlaku vnútorného hydrantu podľa noriem EN 671-1: 2012, 671-3: 2002, 671-2: 2012 a STN 920400 a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *